Wat kun je als werkgever doen in het geval van verzuim?

Wat kun je als werkgever doen in het geval van verzuim?

Heb jij een eigen bedrijf met personeel? Dan heb je misschien wel eens te maken gehad met ziekteverzuim of ander vormen van verzuim. Deze situaties kunnen erg vervelend zijn. Vaak is het lastig te achterhalen of iemand ziek is, mentale problemen heeft of dat iemand gewoon niet gemotiveerd is om te komen werken. Als werkgever kan het daarom lastig zijn om te beslissen wat je kunt en moet doen. Heb jij te maken met verzuim binnen je bedrijf? Dan zijn hiervoor een aantal wetten in Nederland om je te helpen.

Redenen voor verzuim

Ziekte kan in veel gevallen de oorzaak zijn van verzuim. Hiernaast zijn er echter nog veel andere redenen waarom iemand niet op werk is. Zo kan het zijn dat iemand tijdelijk een andere baan heeft gevonden. Misschien is iemand niet tevreden met de sfeer op werk, of heeft iemand problemen met een collega. Ook kan iemand mentaal niet helemaal lekker in zijn of haar vel zitten, vermoeid zijn of last hebben van andere kwalen. Tenslotte is het ook mogelijk dat de werknemer gewoon geen zin heeft, of om minder ernstige redenen niet aanwezig is.

Wat kun je als werkgever doen bij verzuim?

Als werkgever kan het erg lastig zijn om dit soort situaties op te lossen. Je weet vaak namelijk niet wat er precies aan de hand is. Veel mensen vinden het ook lastig om over hun persoonlijke situaties te praten. Je wilt als werkgever niet de verkeerde keuze maken en iemand kwetsen, beledigen of in de weg zitten bij grote problemen. Gelukkig hoef je verzuim vaak niet alleen op te lossen of vanuit je eigen bedrijf.

In Nederland zijn er een aantal wetten die je helpen bij verzuim. Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten werknemers die te maken hebben met ziekte gewoon doorbetaald krijgen. Als je niet weet of iemand echt ziek is, kun je een externe partij inschakelen om je te helpen bij deze situatie. Je hoeft dan niet zelf contact op te nemen met de werknemer. Verder is er de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is dat werknemers met een ziekte zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Hierbij kan een bedrijfsarts helpen bij de re-integratie van deze persoon. Ook andere regels en situaties worden in deze wet behandeld.